Server
@text@

T.o.m. dag 8 efter serverinvigningen


Vill du ha hjälp på traven? Nå nivå 16 innan evenemanget går ut!


Nå den angivna nivån innan evenemanget går ut för att få belöningen!

10 VIP-marker, 2 stora energibrygder, 12 erfarenhetsfröer (nivå 3), 1 vapen av lila grad på nivå 20 (Troendesvärd, Briljant stav eller Ödets båge)


Tips:

1. Belöningen hämtas via paketmenyn inne i spelet

2. Varje spelare kan bara hämta den här belöningen en gång, och föremålen i belöningen är bundna.

T.o.m. dag 10 efter serverinvigningen


Vill du ha hjälp på traven? Nå nivå 25 innan evenemanget går ut!


Nå den angivna nivån innan evenemanget går ut för att få belöningen!

10 VIP-marker, 20 000 guld, 50 kuponger, 1 vapen av lila grad på nivå 30 (Den oräddes klinga, Den lärdes stav eller Vindgångarens båge)


Tips:

1. Belöningen hämtas via paketmenyn inne i spelet

2. Varje spelare kan bara hämta den här belöningen en gång, och föremålen i belöningen är bundna.

T.o.m. dag 16 efter serverinvigningen


Vill du ha hjälp på traven? Nå nivå 32 innan evenemanget går ut!


Nå den angivna nivån innan evenemanget går ut för att få belöningen!

50 000 guld, 100 kuponger, 1 vapen av lila grad på nivå 40 (Svärdmästarklinga, Elementmagikerns stav eller Gudaskyttens båge)


Tips:

1. Belöningen hämtas via paketmenyn inne i spelet

2. Varje spelare kan bara hämta den här belöningen en gång, och föremålen i belöningen är bundna.

T.o.m. dag 22 efter serverinvigningen


Vill du ha hjälp på traven? Nå nivå 40 innan evenemanget går ut!


Nå den angivna nivån innan evenemanget går ut för att få belöningen!

100 000 guld, 50 episka sigill (nivå 40), 5 episka vapenfragment (nivå 40), 20 förädlingsstenar (nivå 2)


Tips:

1. Belöningen hämtas via paketmenyn inne i spelet

2. Varje spelare kan bara hämta den här belöningen en gång, och föremålen i belöningen är bundna.

T.o.m. dag 6 efter serverinvigningen


Tillsammans är ni starkare – uppgradera gillet och få belöningar!


Nå gillenivå 4–6 med ditt gille innan evenemangets slut.

Belöningar:


1) Gillehövdingar och medlemmar i gillen som når nivå 4: Gillehövdingen: 3 ädelstenskistor (nivå 1–5), 5 lyckostenar (nivå 7) Gillemedlemmar: 100 000 guld, 50 000 själaväsen.

2) Gillehövdingar och medlemmar i gillen som når nivå 5: Gillehövdingen: 5 ädelstenskistor (nivå 1–5), 5 lyckostenar (nivå 8) Gillemedlemmar: 300 000 guld, 100 000 själaväsen.

3) Gillehövdingar och medlemmar i gillen som når nivå 6: Gillehövdingen: 10 ädelstenskistor (nivå 1–5), 5 lyckostenar (nivå 9) Gillemedlemmar: 500 000 guld, 200 000 själaväsen.

Tips:


1. Du behöver inte anmäla dig för att delta i evenemanget, alla gillemedlemmar vars gille når nivå 4, 5 eller 6 under evenemangstiden kommer att belönas.

2. Varje spelare kan bara belönas en gång per berörd gillenivå.

3. Belöningarna skickas via meddelanden till berörda spelare inom 3 arbetsdagar efter evenemangets slut.

4. Belöningar och vilka spelare som belönas kommer att bedömas utifrån ovanstående kriterier.

T.o.m. dag 5 efter serverinvigningen


Stora belöningar väntar de tio spelarna med högst stridskraft!


Belöningar väntar de spelare vars personliga stridskraft vid evenemangets slut är minst


10 000 och som dessutom är bland de tio högst rankade spelarna


1. Spelare vars personliga stridskraft vid evenemangets slut är minst 10 000 och som dessutom är bland de tio högst rankade spelarna på stridskraftsrankingen får 1 000 000 själaväsen, 200 kuponger samt 10 ädelstenskistor (nivå 3).


2. Spelare som vid evenemangets slut är bland de tre högst rankade spelarna på stridskraftsrankingen får dessutom 1 000 000 guld och 4 ädelstenskistor (nivå 4).

Tips:

1. Vilka spelare som belönas kommer att bedömas utifrån den officiella rankingen.

2. Alla föremål som ingår i belöningarna kommer att vara bundna.

3. Belöningarna skickas till berörda spelare inom 3 arbetsdagar efter evenemangets slut.

T.o.m. dag 14 efter serverinvigningen


Stora belöningar till spelare som tankar diamanter!


Belöningspaket väntar spelare som har tankat ett visst antal diamanter före evenemangets slut.


Spelare som före evenemangets slut tankar ett visst antal diamanter kommer att få följande respektive belöningar:


1) Spelare som tankat totalt minst 500 diamanter får 100 000 guld, 20 000 själaväsen och 1 par Glidvingar.

2) Spelare som tankat totalt minst 1000 diamanter får 200 000 guld, 40 000 själaväsen, 5 000 kristaller, 4 gigantiska energibrygder och 160 häxprismor (nivå 3).

3) Spelare som tankat totalt minst 2000 diamanter får 500 000 guld, 100 000 själaväsen, 10 lyckostenar (nivå 3), 50 episka sigill (nivå 40) och 5 episka huvudbonadsfragment (nivå 40).

4) Spelare som tankat totalt minst 5 000 diamanter får 1 000 000 guld, 200 000 själaväsen, 15 lyckostenar (nivå 4), 200 kryptmarker,5 episka ringfragment (nivå 40) och 100 episka sigill (nivå 40).

5) Spelare som tankat totalt minst 10 000 diamanter får 2 000 000 guld, 500 000 själaväsen, 50 000 kristaller, 20 lyckostenar (nivå 5), 400 kryptmarker, 50 förädlingsstenar (nivå 2) och 1 st Vit alpackakort.

6) Spelare som tankat totalt minst 50 000 diamanter får 5 000 000 guld, 1 000 000 själaväsen, 20 lyckostenar (nivå 7), 3 000 medaljer, 5 ädelstenskistor (nivå 5) och 500 fylgjestenar.

7) Spelare som tankat totalt minst 100 000 diamanter får 10 000 000 guld, 2 000 000 själaväsen, 20 lyckostenar (nivå 9), 600 kryptmarker, 1 st Marmärrskort, 3 000 själakristaller och 1 000 fylgjestenar.


Tips:

1. Spelare som tankat tillräckligt många diamanter kan hämta sina belöningar direkt via superpaketikonen i spelet.

2. Alla belöningsföremål är bundna och kan inte säljas.

Dag 8–14 efter serverinvigningen


Belöningar väntar alla spelare som under evenemangets tidsram genom sammanfogning lyckas framställa en eller flera ädelstenar på nivå 4–7.


1) Spelare som framställer minst 2 ädelstenar på nivå 4 får 2 ädelstenskistor (nivå 1–5) och 15 själakristaller.

2) Spelare som framställer minst 1 ädelsten på nivå 5 får 3 ädelstenskistor (nivå 1–5) och 30 själakristaller.

3) Spelare som framställer minst 1 ädelsten på nivå 6 får 2 ädelstenskistor (nivå 3–5) och 100 själakristaller.

4) Spelare som framställer minst 1 ädelsten på nivå 7 får 5 ädelstenskistor (nivå 3–5) och 400 själakristaller.


Tips:

1. Alla belöningsföremål är bundna.

2. Varje belöning kan bara hämtas en gång per spelare.

T.o.m. dag 14 efter serverinvigningen


Alla spelare kan utföra 10 extra premieuppdrag varje dag.Dag 8–14 efter serverinvigningen


Guldbelöningar till alla spelare som åsamkar världsbossarna viss skada.


Monsterjägare: 20 000 guld

Monsterslaktare: 40 000 guld

Monsterdråpare: 60 000 guld


Tips:

Monsterjägare = 0,3% skada

Monsterslaktare = 0,5% skada

Monsterdråpare = 0,8% skada

T.o.m. dag 7 efter serverinvigningen


Erbjudanden:

a) Krigarpaket (nivå 20):

50 förädlingsstenar (nivå 1), 1 st Troendehjälm, 1 st Troenderustning, 1 st Troendekedja.

Pris: 99 diamanter


b) Krigarpaket (nivå 30): 50 förädlingsstenar (nivå 1), 1 st Den oräddes hjälm, 1 st Den oräddes rustning, 1 st Den oräddes hjärta.

Pris: 280 diamanter


c) Magikerpaket (nivå 20): 50 förädlingsstenar (nivå 1), 1 st Briljant huva, 1 st Briljant kåpa, 1 st Briljant kedja.

Pris: 99 diamanter


d) Magikerpaket (nivå 30): 50 förädlingsstenar (nivå 1), 1 st Den lärdes huva, 1 st Den lärdes kåpa, 1 st Den lärdes hjärta.

Pris: 280 diamanter


e) Bågskyttspaket (nivå 20): 50 förädlingsstenar (nivå 1), 1 st Ödets hätta, 1 st Ödets kappa, 1 st Ödets kedja.

Pris: 99 diamanter


f) Bågskyttspaket (nivå 30): 50 förädlingsstenar (nivå 1), 1 st Vindgångarens hätta, 1 st Vindgångarens kappa, 1 st Vindgångarens hjärta.

Pris: 280 diamanter


g) Utvecklingspaket: 1 gigantisk energibrygd, 1 sällsynt EP-rulle.

Pris: 58 diamanter, endast ett köp per spelare och dag


h) Halvårs VIP-paket: Innehåll: VIP-kort (6 månader), 10 signalhorn, 1 stor rosbukett.

Pris: 1150 diamanter

Dag 8–21 efter serverinvigningen


Paket med häxprismor:


20 häxprismor (nivå 3) för 70 diamanter, max 20 per spelare och dag


Dag 15–17 efter serverinvigningen


Paket 1

1 diamantborr, 5 själakristaller Pris: 49 diamanter


Paket 2

2 diamantborr, 20 själakristaller Pris: 98 diamanter


Tips:

1. Föremålen i paketen är bundna och kan inte säljas.

2. Medan evenemanget pågår kan ett obegränsat antal paket köpas.

Dag 18–21 efter serverinvigningen


Rubinpaket (nivå 2):

5 rubiner (nivå 2), 3 ädelstenskistor (nivå 1-3), 50 guldkistor

Pris: 99 diamanter


Safirpaket (nivå 2):

5 safirer (nivå 2), 3 ädelstenskistor (nivå 1-3), 50 guldkistor

Pris: 99 diamanter


Tips:

1. Föremålen i paketen är bundna och kan inte säljas.

2. Medan evenemanget pågår kan varje spelare köpa max 200 ädelstenspaket.

Dag 25–30 efter serverinvigningen

Medan evenemanget pågår finns små trollådor till salu. Priset är 20 diamanter, och varje spelare kan max köpa 500 lådor.


Varje trollåda innehåller en av följande fina gåvor: 1 episkt trollfragment, 5 själakristaller, 2 fylgjestenar, 10 kryptmarker eller 1 trollfragmentskista.


Tips:

1. Trollfragmentskistor innehåller 100 episka trollfragment!

2. Föremålen i trollådorna är bundna.

3. Episka trollfragment kan via Dunderevenemangsmenyn i spelet bytas mot bland annat episka utrustningsfragment enligt nedan:

1 episkt trollfragment = 20 häxprismor (nivå 3)

1 episkt trollfragment = 5 episka sigill (nivå 40)

3 episka trollfragment = 1 episkt vapenfragment (nivå 40)

3 episka trollfragment = 1 episkt rustningsfragment (nivå 40)

3 episka trollfragment = 1 episkt huvudbonadsfragment (nivå 40)

3 episka trollfragment = 1 episkt halsbandsfragment (nivå 40)

Fr.o.m. serverinvigningen tills vidare


För att fira att Legend Online nu har lanserats officellt delar vi ut ett begränsat antal platinumpresentkort till våra spelare! Korten är helt gratis och det gäller bara att vara först till kvarn!


Du hämtar ditt platinumpresentkort på vår officiella hemsida:

https://losv.oasgames.com/legend_online


Väl på sidan så klickar du på bilden "Hämta gratispaket" (precis under "VIP-medlemskap) så kommer du till en sida där du hämtar din kod. Denna kod skriver du sedan in i paketmenyn inne i spelet så får du din belöning!


Platinumkortets belöning:

1 stor blodbutelj, 4 lyckostenar (nivå 2), 1 skelettnyckel, 2 demonsjälaringar, 1 gråglitterhalsband och 3 små signalhorn.


Tips:

1. Varje presentkod kan bara användas 1 gång.

2. Man kan max lösa in 1 platinumpresentkort per server.

3. Alla föremål du får i belöningen är bundna, och kan alltså inte säljas till andra spelare.