Ranking Namn Nivå

Mörka skogen
Tid :2014-06-20

En gång i tiden var det här en vacker urskog, men sedan demonkrafternas intåg har skogen förändrats. Nu är den mörk och kuslig, och bebos av människoätande bestar.

Fiender:

Silvriga demonbjörnar

 

Gyllene björnkungen (nestor)


Mörkerulvar   Ulvvålnad (nestor)

Underjordens skugga, Saro (boss)