Ranking Namn Nivå

Återvinning
Tid :2014-05-28

Genom återvinning (tillgängligt från nivå 19) kan du återvinna utrustning du inte behöver och få förädlingsstenar i utbyte.


Utrustning av grön eller högre grad du inte har någon nytta av och som bara ligger och tar plats i kappsäcken kan du, istället för att sälja, alltså återvinna och använda till förädling av annan utrustning.