Ranking Namn Nivå

Soldattyper
Tid :2014-05-12

I kasernen kan följande soldattyper rekryteras:

Lansiär: Vanlig soldat som attackerar på frontlinjen, utrustad med en spetsig järnlans. Kräver kasern nivå 1.

 


  

Bågskytt: Utmärkt prickskytt som attackerar fienden på avstånd med pil och båge. Kräver att kasernen uppgraderats till nivå 4.


 

Prästinna: Elementens härskarinna, med enastående anfallsteknik och magiförsvar. Kräver att kasernen uppgraderats till nivå 20. 


Knekt: Enastående kampsoldat med utmärkt anfalls- och försvarsförmåga. Kräver att kasernen uppgraderats till nivå 20.


 

Grip: Omsorgsfullt framavlad grip med snabb attack och stark försvarsförmåga. Kräver att kasernen uppgraderats till nivå 30.

 
Riddare: Superstark krigare med rustning av stål och tapper stridshäst. Kräver att kasernen uppgraderats till nivå 40.


 


Ängel: Den ras som står gudarna närmast, och bara är lojal mot den starkaste av ledare. Kräver att kasernen uppgraderats till nivå 40.