Ranking Namn Nivå

Nybörjarkistor
Tid :2014-05-12

Om du nyligen börjat spela Legend Online kommer du ibland uppleva att du inte har de resurser som krävs för ta sig vidare i spelet så snabbt som du skulle vilja. För att uppmuntra nya spelare och underlätta deras jakt på ära och framgång får de därför med jämna mellanrum nybörjarkistor av systemet.


När du når nivå 8 kommer en kista börja visas i spelfönstrets övre vänstra hörn, till höger om din hjältes porträttfoto.


När timern nått 0 kan du klicka på kistan och hämta dess innehåll. När du väl öppnat kistan kommer en ny kista med en ny timer att ta dess plats. Antalet kistor är dock begränsat och upphör att dyka upp på skärmen efter att du öppnat ett visst antal.