Ranking Namn Nivå

Prisjägarsalen
Tid :2014-05-13
Premieuppdragen hittar du i prisjägarsalen i din fästning. Du kan slutföra 20 premieuppdrag per dag och uppdragen delas in i fem olika grader. Belöningarna för slutförda uppdrag är olika stora beroende på grad.Premieuppdragen utlyses i prisjägarsalen.

När du slutför premieuppdrag får du finfina belöningar.

Var 30 minut genereras en ny uppsättning uppdrag. Varje uppsättning består av 4 uppdrag.


Premieuppdragen delas upp i följande grader: Orange (högst grad), lila, blå, gröna och vita (lägst grad). :Du kan slutföra 20 premieuppdrag per dag. Antal slutförda uppdrag nollställs varje morgon klockan 05:00. Om du är VIP-medlem ökar antalet uppdrag du kan slutföra per dag, ju högre din VIP-nivå desto fler uppdrag kan du slutföra.

   : Var 30 minut genereras en ny uppsättning uppdrag.

   : Du kan generera en ny uppsättning direkt 2 gånger per dag gratis.

    : När du använt dina två gratisgenereringar kan du köpa ytterligare genereringar för 2 diamanter per gång.