Ranking Namn Nivå

Multiserverslagfält
Tid :2014-05-13
För de spelare som vill veta hur bra deras hjältar är i det större perspektivet, och samtidigt tycker om lite svårare utmaningar, är multiserverslagfält det kanske mest tillfredsställande spelformatet i Legend Online. Istället för att bara slåss mot, och mäta sig med, hjältar från samma server, kan du alltså ta dig an spelare från andra servrar och därigenom se hur väl din hjälte står sig bland alla registrerade spelare på alla servrar.


Öppettider för multiserverslagfält】:

13:00-22:00


【Regler för multiserverslagfält】:

1.  Multiserverslagfält är tillgängliga för alla spelare på nivå 30 eller högre och slagfälten är uppdelade efter nivå, där varje 10 nivåer bildar en klass. Detta innebär att alla spelare strider med och mot spelare på liknande nivåer. De fem olika klasserna är (nivåer) 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 och 70-80.


2.  Max 30 spelare får plats på ett och samma slagfält. Systemet delar automatiskt in spelarna i två lag som sedan strider mot varandra.


3.  Varje slagfältsstrid varar i 30 minuter. Undantaget är om ett lag kommer upp i 5000 poäng mer än motståndarlaget under stridens gång, då det ledande laget vinner direkt oavsett hur många minuter som återstår av striden.


4.  Spelarna tjänar poäng, både individuellt och till laget, genom att samla in råvaror, aktivt ha ihjäl spelare i motståndarlaget, och slå tillbaka motståndarlagets attacker.


5.  När tiden är ute vinner det lag som samlat ihop mest poäng.


6.  I slagfältets strider förvärvar de deltagande hjältarna äropoäng, dessa visas på skärmen under stridens gång.Utanför slagfältet kan du se dina äropoäng i din hjältes attributmeny.


Belöningar från multiserverslagfält】:


1.  Varje spelare kan delta i 10 multiserverslagfältsstrider per dag, men endast de första 2 gångerna kan man erhålla slagfältskistor och belöningar efter stridens slut. De resterande 8 gångerna kan man fortfarande tjäna poäng och äropoäng, men inte erhålla slagfältskistor och belöningar efter stridens slut. Varje morgon klockan 05:00 återställs antalet strider du kan delta i för dagen.


2.  Genom att delta i slagfältsstrider kan du förvärva stora mängder medaljer och äropoöng, samt slagfältskistor.

När en spelare besegrar en motståndarspelare på multiserverslagfältet förvärvar denne multiserverpoäng. På multiserverrankingen kan man se hur många poäng man har samlat ihop och vilken position man befinner sig på i rankingen. Varje lördag klockan 06:00 på morgonen föräras de spelare som samlat ihop mest multiserverpoäng under veckans gång med en särskild titel, och de får stridsgudskistor skickade till sina brevlådor av systemet som belöning