Ranking Namn Nivå
Plundring
Tid :2014-05-13

Att gå in i obygder och försöka ta sig längre ner i de övergivna katakomberna är något hjältar måste göra dagligen för att ackumulera EP och därigenom avancera i spelet. Ju längre man avancerar i spelet desto fler obygder blir tillgängliga. I jakt på allt högre nivåer och bättre utrustning är plundring ett utmärkt sätt att få ut det mesta, det vill säga stora mängder EP och obygdsbyten i form av utrustning, av tidigare avklarade obygder på så kort tid som möjligt.


Obygdsplundring:

 1. När du klickar på en tidigare avklarad obygd i kampanjläget kan du istället för att gå in i obygden klicka på “Plundra”


 2. Varje plundring kostar en viss mängd ork och tar även en viss tid. Du kan påskynda plundring genom att spendera diamanter, och du kan även avbryta plundring mitt i om nödvändigt.

 3. Varje gång en plundring är klar visas de förtjänster som plundringen medfört, såsom erhållna föremål och EP.

 4. Medan plundring pågår kan du använda chattfunktionen, men i övrigt kan du inte öppna andra menyer eller använda andra funktioner.

 5. Uppdrag som går ut på att döda särskilda fiender eller klara av särskilda obygder kan slutföras genom plundring.


Katakombplundring:


 1. Den förvalda nivån att plundra till i Övergivna katakomberna är en våning lägre än den våning du tagit dig till som längst, men du kan även välja ett lägre våningsnummer. Innan du påbörjar plundring anges hur mycket guld hela plundringssessionen kostar totalt om den om den helt slutförs. Om du avbryter sessionen i förtid blir den totala kostnaden lägre.

 

2. Du kan påskynda plundring genom att spendera diamanter.

3. När en plundringssession är slut är det bara att klicka på “Slutför plundring”så lämnar du plundringsmenyn.

 4. Genom plundring i katakomberna tjänar du en viss mängd EP för varje avklarad våning, samt belönas med särskilda föremål var femte våning du plundrat klart.