Ranking Namn Nivå

Inloggningsbonus
Tid :2014-05-12

När du når nivå 8 kommer en “Inloggningsbonus”-ikon börja visas i spelfönstrets övre högra hörn.

När du klickar på ikonen öppnar du en meny som visar de olika inloggningsbelöningar du hämta de första sju dagarna du loggar in. I menyn kan du se vilka belöningar du redan hämtat och vilka som återstår.