Ranking Namn Nivå

Väldsbossar
Tid :2014-05-13

Vid särskilda tidpunkter varje dag kan spelare delta i världsbosstrider. Vid olika tider uppenbarar sig olika väldsbossar.


Varje spelare slåss mot världsbossen individuellt, men världsbossens mottagna skada ackumuleras från alla hjältar som deltar i världsbosstriden. När en hjälte dör under striden återupplivas denne automatiskt efter en viss tid.


Under världsbosstriden visas en lista över de 10 spelare som åsamkat mest skada totalt på världsbossen. När världsbossen dräps avslutas striden automatiskt. Den spelare som utdelat det dödande slaget, de 3 spelare som åsamkat mest skada totalt, samt de spelare som åsamkat mer än motsvarande 1% av världsbossens totala HP i skada får sedan särskilda belöningar.Hur man deltar

När du klickar på “Världsboss”-ikonen i spelfönstrets överkant öppnas världsbossmenyn. I menyn listas de olika världsbossarna med namn, bild, nivå samt vid vilka tidpunkter de uppenbarar sig.
I 30 minuter innan en världsboss uppenbarar sig visas var 5 minut en påminnelse om att striden snart kommer börja. När en världsbosstrid väl dragit igång börjar världsbossikonen blinka, och om du klickar på den kommer det att finnas en “Träd in”-knapp bredvid den världsboss som uppenbarat sig. När du klickar på knappen förflyttas du automatiskt till världsbosstriden.
Själva striden

När du förflyttats till det område där världsbosstriden tar plats inleds inte striden automatiskt, utan du måste själv ta dig fram till världsbossen för att inleda striden. Alla spelare deltar i en och samma strid mot en specifik världsboss, men maximalt 30 spelare visas på skärmen samtidigt.
Varje spelare slåss mot världsbossen individuellt. Om du dör under stridens gång kommer du teleporteras tillbaka till stridsområdets utgångspunkt och en nedräkning börjar för när du kommer återupplivas. Du kan påskynda nedräkningen genom att spendera diamanter. När du är död kan du inte strida mot världsbossen.


Om du blir besegrad av världsbossen förlorar du varken soldater eller HP utanför striden. Vid stridens slut belönas du med guld och själaväsen, men du förvärvar dock inga EP.


När världsbossen dräps avslutas striden och alla spelare förflyttas automatiskt från stridsområdet tillbaka till sina respektive fästningar. Striden avslutas även automatiskt om stridsklockan når 0 innan världsbossen dräpts.Belöningar

Den spelare som utdelat det dödande slaget tilldelas Fru Fortunas belöning, de 3 spelare som åsamkat mest skada totalt får Stridsgudens belöning, och de spelare utöver dessa tre som åsamkat mer än motsvarande 1% av världsbossens totala HP i skada får Gladiatorns belöning. Belöningarna skickas som bilagor till respektive spelares brevlåda.