Ranking Namn Nivå

Smältugnen
Tid :2014-05-13Smältugnens producerar guld åt din fästning. Ju högre nivå smältugnen är på, desto mer guld producerar den per timme.Dess nivå påverkar även hur mycket guld du får vid indrivning och genom alkemi – ju högre desto mer.