Ranking Namn Nivå
Valvet
Tid :2014-05-13


I valvet förvaras din fästnings guldreserver, och dess nivå avgör maxnivån för hur mycket guld du kan ha (Ju högre nivå desto mer guld kan du förvara).