Ranking Namn Nivå
Templet
Tid :2014-05-13I din fästnings tempel kan du återfå ork genom att utföra andakt. Varannan minut återfår du 1 orkenhet, och du kan återfå max 60 orkenheter genom andakt per dag. Antal orkhenheter du kan återfå genom andakt för dagen återställs varje morgon klockan 05:00


När du befinner dig på tempelplatsen är det bara att klicka på ett av monumenten så dyker andaktsmenyn upp och du kan påbörja din andakt.Du kan påskynda andakten genom att spendera diamanter eller kuponger. Bonuseffekten ”Tidsgudens nåd”, som kan köpas som en del av Älvornas pakt, gör det gratis att påskynda andakt.