Ranking Namn Nivå
Kasernen
Tid :2014-05-12I kasernen kan du rekrytera och uppgradera soldater. Ju högre nivå kasernen är på, desto bättre soldattyper kan du rekrytera, och desto högre nivå kan du uppgradera soldaterna till.


Klicka på kasernen för att öppna kasernmenyn (nedan). Här kan du se alla olika soldattyper – både de du kan rekrytera och de du inte har tillräckligt hög nivå för att rekrytera än. Du kan även se vilka olika nivåer de olika soldattyperna är på.Följande soldattyper finns tillgängliga i kasernen:

Lansiär: Vanlig soldat som attackerar på frontlinjen, utrustad med en spetsig järnlans.

Bågskytt: Utmärkt prickskytt som attackerar fienden på avstånd med pil och båge. Blir tillgänglig vid nivå 4.

Prästinna: Elementens härskarinna, med enastående anfallsteknik och magiförsvar. Blir tillgänglig vid nivå 20.

Knekt: Enastående kampsoldat med utmärkt anfalls- och försvarsförmåga. Blir tillgänglig vid nivå 20.

Grip: Omsorgsfullt framavlad grip med snabb attack och stark försvarsförmåga. Blir tillgänglig vid nivå 30.


Riddare: Superstark krigare med rustning av stål och tapper stridshäst. Blir tillgänglig vid nivå 40.


Ängel: Den ras som står gudarna närmast, och bara är lojal mot den starkaste av ledare. Blir tillgänglig vid nivå 40.


Häxknekt: Återfödd avgrundsknekt med utmärkt strids- och svärdteknik. Blir tillgänglig vid nivå 50.


Häxprästinna: Prästinna som behärskar svart magi. Blir tillgänglig vid nivå 50.