Ranking Namn Nivå

Evenemangsbelöningar
Tid :2014-05-12

När du klickar på “Paket”-ikonen i spelfönstrets överkant kommer du till dagordningsmenyn. Det finns tre olika flikar i dagordningsmenyn: Incheckning, dagordning samt dagliga evenemang. När du klarar de olika uppgifterna som finns på flikarna får du motsvarande evenemangsbelöningar.Genom att klara av särskilda uppgifter kan du samla aktivitetspoäng. Hur många aktivitetspoäng du har och vilka uppgifter du behöver slutföra för att samla på dig fler ser du på dagordningsfliken. Du får särskilda belöningar varje gång du når följande antal aktivitetspoäng för dagen: 10, 40, 80 respektive 95 poäng.På dagordningsfliken hittar du en komplett översikt över alla dagliga uppgifter, både slutförda och ännu ej slutförda, i kolumnen till vänster, och du kan även se hur många poäng de olika uppgifterna ger. På flikens högra sida listas de olika belöningar du kan göra dig förtjänt av genom att samla aktivitetspoäng.