Ranking Namn Nivå

Välsignelsehjulet
Tid :2014-05-12

I gillemenyn, klicka först på “Gillefort” och sedan på altaret, så kommer du till välsignelsehjulet


Vid altarets välsignelsehjul kan du spendera gillebidragspoäng för att snurra på hjulet. Varje snurr kostar 20 gillebidragspoäng och bland de möjliga vinsterna finns t.ex. kuponger, ädelstenar och själaväsen. Altarets nivå avgör hur många gånger du kan snurra på hjulet per dag.